Maatschappelijk werk, een introductie:

Problemen horen bij het leven, maar soms duren die te lang. Ze kunnen dan een probleem worden voor mensen en hun omgeving.

Maatschappelijk werk helpt samen met u, aan het verbeteren en uitbreiden van uw capaciteiten, vaardigheden en mogelijkheden om uw sociaal functioneren te versterken. Op die manier leert u problemen meer op te kunnen lossen en in de toekomst voor te zijn.

Als gekwalificeerd en ervaren maatschappelijk werker bied ik u en uw omgeving korte en langdurige procesmatige hulp aan. Iedereen kan, ook zonder verwijzing, bij mij terecht voor:

Psychosociale problemen (bijv. eenzaamheid, depressies, omgaan
    met ziekte).
Relatieproblemen (bijv. onderling veel ruzies en onbegrip,
    dreigende scheiding).
Emotionele problemen (zoals gevoelens van afwijzing,
    rouwverwerking).
Identiteitsproblemen (bijv. gebrek aan zelfvertrouwen, moeite met
    het aangeven van grenzen, sociaal isolement).
Opvoedingsproblemen (bijv. moeite met het invullen van
    ouderlijke taken).
Praktische problemen (de juiste instanties benaderen, gesprekken
    voorbereiden, formulieren invullen, brieven schrijven e.d.).
Concrete hulp en informatie (bijv. over de AWBZ-zorg en andere
    voorzieningen).

 

Werkwijze:

Door middel van gesprekken en indien nodig met andere gezinsleden of familie, gaat de maatschappelijk werker samen met u, aan de slag om het probleem op te lossen.

Hoe ziet de werkwijze er in de praktijk uit?

  • We starten met een intakegesprek om een eerste indruk van het kernprobleem te krijgen.
  • Indien van belang, wordt op verzoek met instemming van u als cliënt, een (gezins)onderzoek gedaan.
  • Samen met u wordt een hulpverleningsplan opgesteld.
  • Het plan wordt samen met u geëvalueerd.
  • De maatschappelijk werker coördineert eventueel verdere hulp.
  • Hij bemiddelt in crisissituaties.
  • Daar waar nodig werkt hij samen met andere instanties op het gebied van maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg.
  • De gesprekken blijven strikt vertrouwelijk en kunnen in mijn praktijk of bij u thuis plaatsvinden.
MfN

"Problemen horen bij het leven, maar soms duren die te lang"

"De maatschappelijk werker gaat samen met u aan de slag om het probleem op te lossen"