Wat is mediation?

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een (dreigend) conflict met behulp van een neutrale, vakbekwame conflictbemiddelaar: de mediator.

Vrijwel elk conflict heeft een oplossing die aanvaardbaar is voor de betrokken partijen. Echter; doordat je midden in een conflict verwikkeld bent is het vaak moeilijk de oplossing te zien. Hulp van een mediator kan daarin een positieve verandering brengen!

Mediation kent twee belangrijke uitgangspunten: vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Bij mediation bepalen de partijen zelf de oplossing. De mediator helpt hen om deze samen te bereiken.

De ervaring leert dat de betrokken partijen gezamenlijk, onder begeleiding en in contact met de mediator, met oplossingen komen waardoor een win-win situatie ontstaat. Dit staat in contrast met bijvoorbeeld oplossingen die ontstaan door juridische procedures waarbij een advocaat het onderste uit de kan probeert te halen ten behoeve van zijn eigen cliënt. Dat werkt vaak als olie op het vuur voor de andere partij. Met name bij echtscheidingszaken zijn de kinderen daar vaak de dupe van. Dat zal niet de bedoeling zijn.

 

Voor wie is mediation?

Voor alle mensen, wellicht voor u, kan mediation in bijna elk conflict worden toegepast. Dat kan zijn bij conflicten tussen mensen onderling of tussen u en een bedrijf.

Voorbeelden van situaties waarin conflicten kunnen voorkomen:

 • Echtscheiding en/of de vaststelling van een omgangsregeling.
 • Gezins- en familiesituaties.
 • Buurt- en burenruzies.

"Wilt u weten of in uw situatie een mediator uitkomst kan bieden?"

 

Het mediation proces

Een mediation-proces is informeel en flexibel. De mediator is in dit proces neutraal en helpt beide partijen bij het vinden van een gezamenlijke oplossing:

 • De mediator brengt een vastgelopen communicatie weer op gang.
 • Hij stimuleert de partijen tot overleg.
 • Hij helpt bij het gescheiden houden van emoties en zaken.
 • De partijen zijn actief en hebben een grote inbreng.
 • Geen juridische standpunten, maar de belangen en de toekomst van beide partijen staan voorop.

De mediator begeleidt de partijen bij het vinden van een eigen oplossing. Zo zal hij ervoor zorgen dat:

 • De ene partij aan de andere partij duidelijk kan maken waar het conflict naar zijn/haar mening over gaat.
 • Men echt naar elkaar kan luisteren en elkaar probeert te begrijpen.
 • De partijen aan elkaar helder kunnen maken welke standpunten en belangen belangrijk zijn en welke gezamenlijke belangen er zijn.
 • Er een situatie gecreëerd wordt waarin partijen zelf tot een creatieve oplossing voor hun conflict kunnen komen waarmee alle betrokkenen tevreden kunnen zijn.

Als er een oplossing is gevonden voor het betreffende conflict dan zal deze in een vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd. Daarmee wordt het mediation-proces afgesloten.

 

Wat zijn de voordelen van mediation?

SNEL KOSTENBESPAREND
INFORMEEL EN FLEXIBEL TOEKEOMSTGERICHT
BELANGEN PARTIJEN CENTRAAL VERTROUWELIJK
RUIMTE VOOR EIGEN OPLOSSINGEN ACTIEVE INBRENG
HOGE ACCEPTATIEGRAAD T.O.V. ELKAAR GEZAMENLIJKE OPLOSSING
GEEN BESCHADIGING VAN RELATIES DOOR
   JURIDISCH TOUWTREKKERIJ

 

Regelementen voor de mediator

Een geregistreerde mediator heeft zich te houden aan de gedragsregels en reglementen van het Mediatorsfederatie Nederland (MfN) (voorheen Nederlands Mediation Instituut (NMI)). Klik hier voor meer informatie.

MfN

"Als mediator kan ik u helpen om tot een gedegen oplossing te komen die voor beide partijen acceptabel is"